submit


Замаар явж, туулж дэлхий ямар, ямар хүн санал байна. Болзоо вэб сайт туслах болно хамааран таны бодлоор тэдэнд, харин та нар дахин өвчтөн хангалттай, хайлт сайн хүн гарч болно. Түүнчлэн, нийгмийн цуглаан тусалж чадна гэж сайн. Өөр өөр талаас нь тэдэнд туслах болно эрж хүн гэхэд бүрдүүлэх таны бодлоор тэдний хүн. Юу нь хамгийн сайн харилцаа, зөвлөгөө холбоотой аль аль нь ганц бие байна гэдэг, болзоо, харилцаа холбоо, оролцоо, гэр бүл, гэх мэт. Юу нь хамгийн сайн харилцаа, зөвлөгөө холбоотой аль аль нь ганц бие байна гэдэг, болзоо, харилцаа холбоо, оролцоо, гэр бүл, гэх мэт

About