Дундаж нас нь төрийн legislator улсын хэмжээнд байдаг, гэхдээ энэ нь зогсоож чадаагүй эдгээр улсууд ажиллаж байгаа газар. Нь өөр өөр улс төрийн үзэл баримтлал, төлөөлж хүрээнд улс, тэд нэг хуваалцах ховор шинж чанар нь: өсвөр насныхан.

Уулзах арван отгон улсын хууль тогтоогчид улс, хол гэж бид хэлж болох юм. ЗАЛРУУЛГА: Энэ нь дараах шинэчлэгдсэн байна тусгах гэж AJ Edgecombe-ийн өвөө нь биш, түүний эцэг, улсын сенатор байсан бөгөөд өмнө нь төрийн төлөөлөл

About