Бразилийн нийгэмлэг согтуу охид, хөвгүүд зохион ийм өнгөлөг буулгах гэж нэг гайхалтай оролцогчид хийсэн нь ил уурхай

Бичээч

Тэд тэтгэвэрт гарсан, мөн бүх зүйл дээр энэ нь байсан, хамт nitrites, хүмүүс байдаг, тэд зүрхлэх нь үгүй, эргэн тойронд

About